RVB-Simbras

We start with the best and make them better!

A family farm in the Free State with a passion for providing the BEST Simbra’s in the country. From the start the best genetics were sourced and used and we are proud to have the top Simbra stud’s in South Africa.

‘n Familieplaas in die Vrystaat met ‘n passie om die BESTE Simbra’s in die land te verskaf. Van die begin af is die beste genetika gebruik, en ons is trots om die top Simbra stoeterye in Suid-Afrika te hê.

PASSION

QUALITY

family

WHY CHOOSE US?

We believe in Quality – quality above all else

We have meticulously sourced and identified the best Simbra cattle that fits into our specialised breeding requirements.

Ons glo in gehalte – ons kies net die beste Simbra beeste wat voldoende is aan die streng vereistes van ons teelprogram.

Profit selected Simbra cattle

We select for the combination of certain economically important traits that will ensure that our cattle will be profitable for years to come.

Ons selekteer vir genetika wat verseker dat ons beeste winsgewend presteer, en die ekonomies belangrike eienskappe word voortgegee aan volgende geslagte.

Clear breeding objectives and selection

FERTILITY , MEDIUM FRAME , CONFORMATION , HARDINESS AND MILK are traits that are very important to us.

Vrugbaarheid, ‘n medium groote liggaam, uistekende bouvorm, gehardheid en melkproduksie is uiters belangrik.

NO NONSENSE CATTLE

We breed cows that will thrive anywhere in South Africa with a calf at foot. We breed fertile, hardy bulls with excellent conformation and strong legs that will add value to any herd.

Ons is trots op ons geharde Simbras wat in enige deel van Suid Afrika sall presteer met ‘n kalf te voet. Ons geharde bulle is vrugbaar met sterk bene wat waarde sal toevoeg by enige kudde.

A SIMBRA STUD WITH A QUALITY HISTORY

Started by Ronnie and Louwtjie who went to school together. Inherited from both their grandfathers they shared a love for cattle and a passion for breeding the best cattle in the business. “We started the Simbra stud in 2019 with one thing in mind : We start with the best and make them better!” After sourcing the best genetics, RVB Simbras was born.

Begin deur Ronnie en Louwtjie wie in skool ontmoet het. Geërf van albei hul oupas, het hulle ‘n liefde vir beeste en ‘n passie gedeel om die beste beeste in die besigheid te teel. “Ons het die Simbra-stoetery in 2019 begin met een doel: Ons begin met die beste, en maak hulle selfs beter!” Nadat hulle die beste genetika gekry het, was RVB Simbras gebore.

WHY SIMBRAS?

You get the best
of both breeds

The Simmental (Bos taurus) is renowned for its Fertility, superior weight gain, carcass yield and temperament. The Brahman (Bos indicus) has proven popular all over the world in harsh environments for its hardiness, heat tolerance and tick resistance

Jy kry die beste van twee rasse – dir Simmentaller staan bekend vir sy uitstekende vrugbaarheid, gewigstoename, uitslagpersentasie en geaardheid, terwyl die Brahman gewild is vir sy gehardheid, bosluisweerstand en hitteweerstand vermoe.

Simbra = the complete allrounder

Wether you have a cow-calf operation breeding replacement heifers, or you are looking to produce heavy weaner calves in a cross-breeding system, the Simbra does it all and is widely regarded as one of the most versatile and durable breeds in the country.

Of jy vervangingsverse produseer of swaarder speenkalwers will verkoop, doen die Simbra dit als en is beskou as een van die mees veelsydige beesrasse in Suid Afrika.

One of the fastest growing breeds in South Africa

Simbras are popular amongst commercial breeders because of its breed composition, adaptability and ability to improve herds all over SA

Die Simbra is een van die mees gewilde beesrasse onder kommersiele beesboere in Suid Afrika, juis oor sy samestelling, aanpasbaarheid en vermoe om kuddes reg deur ons land te verbeter.

About Us

Buy quality registered Simbra cattle to suit your breeding objectives and your management style.

Koop kwaliteit geregistreerde Simbra-beeste om by jou teeldoelwitte en bestuurstyl te pas.

CONTACT

SOCIAL